Onze waarden

SOAB excelleert in publieke assurance en advies voor de overheden van Caribisch Nederland, Aruba en Suriname. Wij baseren onze werkwijze op de volgende waarden:

Betrokken - overtuigd van het werken voor het welzijn van de gemeenschap;
Bevlogen - met een team van toegewijde professionals;
Verbonden - aan de overheid en de maatschappij als betrouwbare en integere partner;
Bezield - door waardevolle ervaring en continue verbetering als speerpunt;
Zelfgemotiveerd - met teamleden die gericht zijn op voortdurende ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden;
Gericht op zelfmanagement - altijd onafhankelijk en met een aanpak waarbij integriteit voorop staat;
Zelfbewust - sterk bewust van de verantwoordelijkheid voor de toegewezen taken.

  • SOAB behaald het KOA-Certificaat

    Vrijdag, 17 juni was een grote dag voor SOAB. Onze Directeur, Drs. Raymond E. Faneyte RA CFE CICA, heeft het KOA (Kwaliteitstoets Overheidsauditors) certificaat persoonlijk mogen ontvangen van de voorzitter van het KOA bestuur, Adri de Bruijn. Dit certificaat bevestigt dat het KOA-kwaliteitsonderzoek met een positief oordeel is afgesloten en dat het KOA-bestuur van oordeel is dat het kwaliteitssysteem van SOAB voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Wet op het Accountantsberoep.

    Het Kwaliteitsonderzoek Overheidsauditors (KOA) is een samenwerkingsverband, opgericht door directeuren van overheidsaccountants - of auditdiensten van de Rijksoverheid en vier grote gemeenten in Nederland. Het KOA heeft onder andere als doel om de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de organisaties van zijn leden te bevorderen, door met zijn accreditatie de toetsing van het kwaliteitsstelsel van zijn leden uit te voeren, maar ook door kennisuitwisseling. KOA verricht daartoe eens in de vier jaar een kwaliteitstoets bij haar leden. SOAB is in 2013 tot deze samenwerkingsverband toegetreden. Het KOA is gemandateerd om namens de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) kwaliteitsonderzoeken uit te voeren bij accountantsorganisaties.

    Proficiat aan het hele SOAB-team!